środa, 2.06.2021

BEZPŁATNE SZKOLENIE – KIPER HERBATY

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH WYDZIAŁU ŻYWIENIA CZŁOWIEKA SGGW – REKRUTACJA!

W ramach projektu "Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW" (POWER 2), realizowane będą szkolenia przeznaczone dla Studentek i Studentów kierunków Gastronomia i Hotelarstwo oraz Żywienie Człowieka i Ocena Żywności studiów stacjonarnych I i II stopnia, realizowanych przez Wydział Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie. 

W bieżącym semestrze roku akademickiego 2020/2021 zostanie uruchomione szkolenie, Kiper Herbaty (szkolenie realizowane będzie w dniach 5- 6.07.2021 (2 dni) w godz. 8.30-17.30, razem 20 godzin dydaktycznych) – szkolenie dla 16 osób. Wyłonionym w przetargu wykonawcą jest firma Centrum Szkolenia Barmanów, Jerzy Czapla, Legionowo.

Szkolenia będą realizowane stacjonarnie w Sali 71, budynek 32. Po szkoleniu, uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Na szkolenie zapraszamy Studentki i Studentów stacjonarnych (semestry 3, 4, 5, 6 studiów I stopnia oraz wszystkie semestry studiów II stopnia, w przypadku braku chętnych zapraszam studentów I roku).

Regulamin naboru oraz dokumenty niezbędne do rekrutacji znajdują się do pobrania na stronie: Wydział Żywienia Człowieka – Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW

Uwaga! Można wybrać 1 szkolenie spośród trzech proponowanych (Na szkolenie Barman Blender I stopnia nie ma już miejsc)

 

Dokumenty rekrutacyjne (zał. 1-3 w 1 egzemplarzu, zał. 4 w 2 egzemplarzach - bez wpisanej daty, która zostanie uzupełniona) należy pobrać ze wskazanej wyżej strony i wypełnione wysłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście na adres Koordynatora Zadania w terminie od 7.06. do dnia 10.06.2021: 

prof. dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina

Koordynator Zadania 8- projekt POWER 2 "Synergia"

SGGW Warszawa, Wydział Żywienia Człowieka, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Nowoursynowska 159C, bud. 32, pok. 82.

02-776 Warszawa 

Koordynator udziela dodatkowych informacji drogą mailową: ewa_czarniecka_skubina@sggw.edu.pl lub w Teamsach na czacie.

Informacja od wykonawcy:

Centrum Szkolenia Barmanów współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE). Celem tej współpracy jest wsparcie w przygotowaniu przeprowadzania procesu walidacji (egzaminowania) i certyfikacji oraz zapewniania jakości dla kwalifikacji rynkowej „Przygotowywanie napojów z naturalnych składników wspomagających organizm” do założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Nad jakością walidacji i nadania kwalifikacji czuwa PZZJ i Minister Rozwoju i Przedsiębiorczości. Zapraszam do zapoznania się z powyższą kwalifikacją i do jej nabywania: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12636

Jako efekt współpracy z IBE jesteśmy również w trakcie włączania do ZSK kolejnej kwalifikacji rynkowej „Przygotowywanie i serwowanie herbat i naparów” .

Jerzy Czapla

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin