III Zjazd Absolwentów Wydziału – czerwiec 2015, relacja i galeria zdjęć

Drukuj

III Zjazd Absolwentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji - 13 czerwca 2015

III Zjazd Absolwentów naszego Wydziału odbył się pod hasłem „Kariery zawodowe Absolwentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji”.  Stało się już naszą 3-letnią tradycją, że zjazd podzielony jest na dwie części: uroczystą oraz towarzyską, która ma formę wielkiego wydziałowego pikniku.

Część uroczysta miała miejsce w budynku Wydziału, w auli im. Prof. Eugeniusza Pijanowskiego. Połączona była z uroczystym zebraniem Rady Wydziału, podczas którego samodzielni pracownicy wystąpili w profesorskich togach. Uroczystość rozpoczęła Dziekan Wydziału Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska. Następnie założyciel Wydziału, Dziekan Honorowy Prof. dr hab. Dr h.c. Stanisław Berger ze swadą wspominał proces organizowania Wydziału i początki jego działania, ubarwiając swą wypowiedź wieloma anegdotami.

Po wystąpieniach odbyła się najważniejsza część zjazdu, czyli wręczenie dyplomów: Perłowych – Absolwentom studiów stacjonarnych z 1984 roku oraz Srebrnych – Absolwentom studiów niestacjonarnych z 1990 r. Przedstawiciele Absolwentów w serdecznych i ciepłych słowach podziękowali za wspaniałe dyplomy, ale przede wszystkim za najpiękniejsze lata studiów, wiedzę i partnerską atmosferę na Wydziale.  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kolejnym punktem w programie uroczystej części III Zjazdu Absolwentów była dyskusja panelowa nt. „Od studiów na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji do zawodowego sukcesu”. Wzięło w niej udział ośmiu Absolwentów Wydziału:

 • Małgorzata Biesalska – bizneswoman, dyrektor Hotelu Lamberton w Ołtarzewie,
 • Jacek Czarnecki – menadżer ds. prawnych Nestle Polska S.A.,
 • Leszek Jarosz – prezes Krajowej Rady Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw,
 • Artur Kaliński – biznesman, właściciel Poradni Dietetycznej „SetPoint Doradztwo Żywieniowe”, także artysta malarz,
 • Anna Mikołajczyk – dyrektor Rezydencji Belweder Klonowa,
 • Karol Okrasa – mistrz sztuki kulinarnej, najlepiej rozpoznawalny polski kucharz,
 • Agnieszka Piskała – specjalista ds. żywienia i PR Nestle Polska S.A.,
 • Bożena Rutkowska – menadżer marketingu Mead Johnson Nutrition Poland Sp. Z o.o.

Moderatorem dyskusji panelowej była dr hab. Krystyna Rejman, Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów z Absolwentami. Po krótkim przedstawieniu się Panelistów, którzy wskazali swoje obecne miejsce pracy, zajmowane stanowisko i główne zadania, dyskusja toczyła się wokół następujących wątków:

 • przydatność programu kształcenia na WNoŻCiK w przebiegu kariery zawodowej,
 • w jakim zakresie, i czy w ogóle, kariera zawodowa zależy od ukończonego kierunku studiów, a w jakim od predyspozycji osobowościowych,
 • jakie są najważniejsze wskazówki (recepta? wzór?) dla nowych absolwentów, którzy zaczynają dopiero budować swoją ścieżkę kariery zawodowej.

Ostatnim punktem części uroczystej Zjazdu Absolwentów było wręczenie Dyplomów Okolicznościowych Partnerom Biznesowym Wydziału. Z rąk Pani Dziekan i Dziekana Honorowego dyplomy dla swoich instytucji otrzymali:

 • Maria Cieślikowska, Dyrektor Komunikacji Zewnętrznej i PR Carrefour Polska
 • Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności – Związku Pracodawców
 • Józef Kaputa, Prezes PROMT Polska Sp. z o.o.
 • Pułkownik Paweł Kler, Komendant Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej
 • Blanka Mellova, Kierownik Centrum ds. Żywienia Nestle Polska S.A.
 • Jadwiga Przybyłowska, Kierownik ds. Zdrowia i Żywienia Cola-Cola HBC Polska
 • Małgorzata Szleszyńska, Menadżer ds. Instytucjonalnych, Korporacyjnych i PR Ferrero Polska Sp. z o.o.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I wreszcie przyszedł czas na WIELKI PIKNIK Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału. Z racji dziedzin nauki, którymi zajmuje się Wydział, udało nam się zgromadzić dość liczne grono sponsorów, którzy podarowali nam swoje najlepsze produkty żywnościowe. Były to następujące firmy i organizacje: Polska Federacja Producentów Żywności – Związek Pracodawców, Sokołów S.A., Zakłady Mięsne Olewnik, Żywiec Zdrój S.A., Unilever Polska Sp. z o.o., Bakoma Sp. z o.o., Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o., Ferrero Polska Sp. z o.o., Carrefour Polska, Bonduell Polska S.A., Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej, PROMT Polska Sp. z o.o., Spółdzielnia Mleczarska Lazur, Mondelez Polska, Stowarzyszenie Polska Wódka, Piekarnie Lubaszka Sp. z o.o., Aqua Futura Sp. z o.o., LightBox Sp. z o.o. oraz Warwin S.A.